ΠΟΡΤΕΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ | Κατασκευασμένες με πάχος πορτόφυλλου 80mm / 100mm για θαλάμους με θερμοκρασία λειτουργίας έως 0οC. Περισσότερα