ΠΟΡΤΕΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ
Πόρτες ψυκτικών θαλάμων κατάψυξης περιστροφικές με πάχος πορτόφυλλου 100mm / 150mm για θαλάμους με θερμοκρασία λειτουργίας έως -40οC. Περισσότερα