ΠΟΡΤΕΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ 

Ψυκτικές πόρτες ανοιγόμενες και συρόμενες για θαλάμους συντήρησης και κατάψυξης.