ΠΑΝΕΛ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ 
Πάνελ ψυκτικών θαλάμων και εξαρτήματα στερέωσης σε πάχη 3εκ, 4εκ, 8εκ, 10εκ, 12εκ και 15εκ. Περισσότερα