ΠΑΝΕΛ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ 

Πάνελ ψυκτικών θαλάμων και εξαρτήματα στερέωσης σε πάχη 3εκ, 4εκ, 8εκ, 10εκ, 12εκ και 15εκ. Ιδανικά για χρήση σε επικάλυψη στέγης – ως εξωτερική /εσωτερική τοιχοποιία διαχωρισμάτων – ψυκτικές αποθήκες – εργοστάσια επεξεργασίας τροφίμων – οικίσκους – ψευδοροφές. Τοποθετούνται και στηρίζονται είτε απ’ ευθείας σε καδρόνια, είτε σε κοιλοδοκούς. Η εφαρμογή τους εξασφαλίζει τέλεια θερμομόνωση, άριστη υγρομόνωση και ελάχιστο χρόνο κατασκευής.