ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ 
Προϊόντα ψυκτικών θαλάμων. Πάνελ πολυουρεθάνης για την κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. ✓ Πόρτες θαλάμων συντήρησης / κατάψυξης ανοιγόμενες και συρόμενες ✓ flip-flap ✓ υπηρεσίας και γενικής χρήσης ✓ Κουρτίνες, ✓ δάπεδα, ✓ ραφιέρες, ✓ υγειονομικά προφίλ, ✓ εξαρτήματα πορτών, ✓ βαλβίδες κ.α.