Μ: Month (Μήνας)

W: Week (Εβδομάδα)

D: Day (Ημέρα)

ΠΡΟΪΟΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ(°C) ΥΓΡΑΣΙΑ(%) ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ   ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ(%) ΣΗΜΕΙΟ ΨΥΞΗΣ(°C)
Artichoke 0 95 – 100 2 M 84 -1.2
Apple 0 / 3 90 – 95 8 – 9 M 84 -1.1
Apricot 0 / 1 90 – 95 1 – 3 W 85 -1.2
Asparagus 0/2 95 – 100 2 – 3 W 93 -0.6
Avocado 3 / 4 85 – 90 2 – 8 M 65 -0.3
Banana 13 / 14 85 – 95 – – 75 -0.8
Bean 4/7 90 – 95 7 – 10 D 89 -0.7
Beet Leaf 0 98 – 100 10 – 14 D 88 -0.4
Blackberry -5 / 0 90 – 95 3 D 85 -0.8
Brussels Sproud 0 95 – 100 3 – 4 W 85 -0.8
Cabbage 0 98 – 100 5 – 6 M 92 -0.9
Cabbage like Leaf 0 95 – 100 2 – 3 W 87 -0.5
Carrot 0 98 – 100 4 – 6 W 88 -1.4
Cauliower 0 95 – 98 3 – 4 W 92 -0.8
Celeriac 0 98 – 100 2 – 3 M 94 -0.5
Cherry -1 / 0.5 90 – 95 2 – 3 W 80 -1.8
Coconut 0 / 1 90 – 95 3 – 5 M 82 -0.8
Corn 0 95 – 98 4 – 8 D 96 -0.6
Cucumber 7/13 95 10 – 14 D 93 -0.5
Date -18 / 0 75 6 – 12 M 20 -16
Dried Garlic 0 65 – 70 6 – 7 M 61 -0.8
Fig -1 / 0 85 – 90 7 – 10 D 70 -2.4
Freezed Fishes -29 / -18 90 – 95 6 – 12 M -2.2
Fresh Garlic 0 95 – 100 10 – 14 D 93 -0.3
Frozen Fruits -24 / -18 90 – 95 18 – 24 M
Frozen Vegetables -23 / -28 6 – 12 M 61
Green Olive 7 / 10 85 – 90 4 – 6 W 75 -1.4
Harring 0 / 2 80 – 90 10 D 61 -2.2
Jerusalem Artichoke 0 90 – 95 4 – 5 M 80 -2.2
Kiwi 0 90 – 95 3 – 5 M 82 -1.7
Leek 0 95 – 100 2 – 3 M 85 -0.7
Lemon 11 / 12 85 – 90 1 – 4 M 89 -1.4
Lettuce 0 / 1 95 – 100 2 – 3 W 95 -0.2
Loquat 0 90 3 W 87
Mackerel 0 / 1 95 – 100 6 – 8 D 65 -2.2
Mushroom 0 95 3 – 4 D 91 -0.9
Onion (Green) 0 95 – 100 3 – 4 W 89 -0.9
Orange 3 / 9 85 – 90 3 – 6 W 86 -1.3
Patato 3 /4 90 – 95 4 – 5 M 81 -0.6
Pea (Green) 0 95 – 98 1 – 2 W 74 -0.6
Peach -5 / 0 90 – 95 2 – 4 W 89 -0.9
Pear -1.6 / -0.5 90 – 95 2 – 7 M 83 -1.6
Pepper (Green) 7 /13 90 – 95 2 – 3 W 92 -0.7
Plum -1 / 0 90 – 95 2 – 4 W 86 -0.8
Pomegranate 4 90 – 95 2 – 3 M 82 -3
Quince -1 / 0 90 2 – 3 W 85 -2
Radish 0 95 – 100 3 – 4 W 95 -0.7
Rasberry -5 / 0 90 – 95 2 – 3 D 81 -1.1
Salmon -1 / 1 95 – 100 18 D 64 -2.2
Small Grape -5 / 0 90 – 95 1 – 4 M 85 -1
Small Melon 2 / 4 95 5 – 15 D 92 -1.2
Sour Cherry 0 90 – 95 3 – 7 D 84 -1.7
Spinach 0 95 – 98 10 – 14 D 93
Strawberry -5 / 0 90 – 95 5 – 7 D 90 -0.8
Tangerine 4 90 – 95 2 – 4 W 87 -1.1
Tomato (Green) 13 / 16 90 – 95 1 – 3 W 93 -0.6
Tomato (Red) 7 / 10 90 – 95 4 – 7 D 94 -0.5
Tuna Fishes 0 / 2 95 – 100 14 D 70 -2.2
Turbot -1 / 1 95 – 100 18 D 75 -2.2
Turnip 0 95 4 – 5 M 92 -1.1
Vegetable Marrow 7 /10 70 – 75 5 – 8 W 94 -1.1
Watercress 0 95 – 100 3 – 4 W 93 -0.3
Watermelon 4 / 10 90 2 – 3 W 93 -0.4